II Międzynarodowy Festiwal Paradżanowa na Lewandówce

Międzynarodowa Rezydencja Artystyczna “Cień wolności” 
w dniach 20-27 sierpnia 2017 r.

Skierowana do artystów z:

 • Armenii;
 • Azerbejdżanu;
 • Białorusi;
 • Gruzji;
 • Mołdawii;
 • Polski;
 • Ukrainy.

W dniach 20-27 sierpnia wyjątkowa dzielnica Lwowa – Lewandówka – zmieni się w epicentrum sztuki współczesnej.  To właśnie tu zaproszeni artyści z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Polski i Ukrainy stworzą niepowtarzalną atmosferę twórczej synergii, która nie zna granic ani ograniczeń, dla której wolność to jedyne przykazanie.

Siergiej Paradżanow wiedział, że wolność to podstawa wszystkiego. Wolność ma swoją miarę, wagę i cenę. Wolność ma swój cień. Jakie są granice wolności? Jakie granice wolności były w czasach Paradżanowa? Z jakimi granicami stykają się współcześni artyści?

Zapraszamy artystów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Polski i Ukrainy do wzięcia udziału w rezydencji artystycznej w dniach 20 – 27 sierpnia 2017 roku we Lwowie. Proponujemy rezydentom zmierzyć się z tematem wolności twórczej na Festiwalu imienia „niebezpiecznie wolnego człowieka” – Siergieja Paradżanowa.

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017 roku.

Organizatorzy pokrywają:

 • koszty transportu,
 • koszty noclegów we Lwowie,
 • koszty wyżywienia,
 • koszty realizacji projektu.

Preferowane formaty prac:

 • nowe media,
 • instalacja,
 • performance,
 • land art,
 • kolaż,
 • malarstwo (prosimy opisać sposób prezentacji prac),
 • grafika (prosimy opisać sposób prezentacji prac),
 • inne.

Materiały, z którymi warto się zapoznać:

 • listy do żony, syna oraz przyjaciół: Andrieja Tarkowskiego, Romana Balayana, Mariji Prymaczenko, Jurija Nikulina, Lilii Brik i innych;
 • nagrania wideo i audio wywiadów z Siergiejem Paradżanowem;
 • nagrania wideo i audio, teksty – wspomnienia osób, które znały Paradżanowa;
 • filmy Andrieja Tarkowskiego, Tonino Guerry, Federico Felliniego i Ołeksandra Dowżenki;
 • teksty biograficzne, mitologiczne i autobiograficzne Paradżanowa, jego stosunek do przyjaźni, rodziny, państwa, ustroju, itp.;
 • opisy głównych wydarzeń z życia Paradżanowa oraz znanych artystów, którzy byli nie tylko jego kolegami “po fachu”, ale przede wszystkim – jego przyjaciółmi.

Kuratorami międzynarodowej rezydencji są Viktoria Denelyan oraz Sarmen Beglarian.

Formularz zgłoszeniowy

http://goo.gl/wFoaG2

Kandydaci proszeni są także o przesłanie CV oraz portfolio na adres

paradjanovresidence@gmail.com

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Organizatorem ІІ Międzynarodowego Festiwalu Paradżanowa na Lewandówce jest Departament Kultury Rady Miejskiej Lwowa we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza (Culture.pl), Fundacją Scheringa oraz Stowarzyszeniem MitOst.

Partnerami Festiwalu są Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej, Muzei Snovydin w Kijowie oraz  NGO Dream Projects.

https://www.youtube.com/watch?v=ohD42cSVPVM